Per garantir el bon compliment de la normativa, Tresserras compta amb un equip d’experts professionals encapçalats per la seva direcció de qualitat. La divisió de Tresserras Pharma posa la tecnologia i la professionalitat al davant del seu servei. Som experts en transport de grupatge nacional i internacional a temperatura controlada (2ºC/8ºC) – (15 a 25ºC) i comptem amb rutes regulars per tota Europa. Garantim el transport dels productes farmacèutics amb totes les mesures de seguretat requerides seguint la normativa GDP tant al magatzem com als camions: les mercaderies sempre estan monitoritzades i controlades per satèl·lit. Les rutes validades i parades del transport s’efectuen sempre en punts segurs

EQUIP HUMÀ
FORMAT EN GDP

FLOTA DE VEHICLES I
MAGATZEM ADAPTATS
A NORMATIVA GDP

MONITORITZACIÓ
VIA SATÈL·LIT

ESPECIALISTES EN GRUPATGE
DE TEMPERATURA CONTROLADA
(2ºC/8ºC – 15ºC/25ºC)

1 CENTRE
DE CROSS-DOCKING

RUTES REGULARS
A EUROPA

CERTIFICAT
DE BONES
PRÀCTIQUES

Transports Tresserras disposa del certificat de bones pràctiques per al transport de productes farmacèutics amb tot el rang de temperatura (2 °C / 8 °C) (15 °C / 25 °C)

© Copyright - t-tresserras.com